Nieuwsbrieven

14 mei 2020

Weer plek naast grote jongens voor ELDC

Laboratorium ELDC in Kerkrade mag sinds kort weer erkend salmonella bestrijden bij melkvee. “De Nederlandse veehouderij is te sterk in de greep van vier of vijf grote spelers”, zegt directeur Wim Schielen.

Laboratorium ELDC in Kerkrade mag van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) sinds kort weer erkend salmonella bestrijden bij melkvee. Het kreeg, naast de Gezondheidsdienst voor Dieren, een plekje op de ‘witte lijst’, die de NZO hanteert. Aan directeur Wim Schielen de vraag wat de melkveehouder daar mee kan.

“We blijven gewoon doen wat we al jaren doen: we helpen – onder meer – bij het uitroeien en beheersen van salmonella op het bedrijf van veehouders. In de voorbije jaren kwamen we echter in het vaarwater van de grote jongens. Daardoor geraakten we van die witte lijst af.”


Deden jullie iets verkeerd?

“Nee, maar het kostte gruwelijk veel geld om op die Nederlandse witte lijst te blijven. Daarvoor moesten we allerlei kostbare testen laten doen bij Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Misschien kunnen die mensen in Wageningen daar ook niet zo veel aan doen, maar een uitgave van 20 tot 25 mille om erkend te raken voor een bepaald soort testen – terwijl wij van allerlei soorten testen doen, en ook in andere landen actief zijn met de salmonellabestrijding – dat is toch wel een hoge drempel. Misschien zijn zelfs de eisen op zich niet onredelijk, maar zelfs Qlip heeft, denkelijk vanwege de kosten, geen eigen erkenning.”


Wat is het probleem dan?

“De Nederlandse veehouderij is te sterk in de greep van vier of vijf grote spelers en die hebben er kennelijk liever geen anderen bij.”

“De Nederlandse veehouderij is te sterk in de greep van vier of vijf grote spelers en die hebben er kennelijk liever geen anderen bij.”


Is de Salmonella-bestrijding ingewikkeld?

“Mits je beschikt over de juiste kennis is het uitroeien of in ieder geval beheersen van samonella niet zo moeilijk. Ik zeg altijd: salmonella is een in wezen vrij zwakke bacterie, die in een zure omgeving moeilijk kan overleven. Salmonella is verder geen grondgebonden bacterie. Op melkveebedrijven zit die vrijwel altijd in de mest.”


Hoe bestrijden jullie salmonella?

“Wij bestrijden salmonella op een zodanige manier dat een boer boer kan blijven. Effectief, maar wij gaan niet op draconische wijze te werk. Je kunt bijvoorbeeld als boer zelfs best blijven werken met drager-dieren. Punt is namelijk dat je twee soorten drager-dieren hebt: de actieve dragers en de latente. De actieve dragers moeten er vanzelfsprekend direct uit, maar daarvan heb je er maar relatief weinig. Het gaat zelden om meer dan 1 op de 150 of 200 dieren. De rest betreft latente dragers. Die scheiden alleen bacterie uit bij stress. Deze dieren kun je nog wel een tijdje gecontroleerd blijven aanhouden, en ze pas wegdoen op een moment dat jou past.”


En met die werkwijze gaan jullie de boer op?

“Ja, ook veelal over de grens, in Duitsland, België en zelfs in Latijns-Amerika. Maar wij testen niet alleen op salmonella. Wij controleren de veestapel op diverse aspecten en zijn ook actief bij andere diersoorten. Zo doen we ook de gezondheidsmonitor bij geiten en straks gaan we ook varkens doen.”

Loading spinner