Varken

ELDC BV heeft een systeem ontwikkeld waarmee de preventieve diagnostiek voor de varkenshouderij een grote stap voorwaarts maakt. Dierenartsen, veevoerfabrikanten, fabrikanten van voeradditieven, inseminatie-bedrijven, product-coöperaties (vleessector), agrarische ingenieursbureaus, boeren-bedrijfsbezoekers en de boer zelf hebben met deze Farm Management Monitor een krachtig instrument om de bedrijfsopbrengst te optimaliseren, het gebruik van antibiotica tot een minimum te beperken en inzicht te krijgen in het welbevinden van de productiedieren.

Het basisconcept is simpel: Elke veehouder die optimaal en kostenefficiënt wil produceren zal de 5 belangrijke basisblokken (de bedrijfsbasis) in een goede staat moeten houden.

Is één van de 5 basisblokken niet optimaal dan zal dat een negatief effect hebben op de bedrijfsopbrengst.

ELDC heeft een groot aantal meetinstrumenten ontwikkeld die de staat van elk van de 5 basisblokken kan meten en de optimalisering ondersteunt.

Metingen in de blokken 1, 2 en 3 hebben als testmonster bloed van dieren uit de verschillende leeftijdsgroepen nodig. In de regel kan het voorgeschreven gezondheidsprogramma van de genetica of MSD worden aangehouden, ook voor de blokken 2 en 3.

Blok 4, die het biest- en inseminatiemanagement ondersteunt, neemt individuele bloedmonsters en spermamonsters.

Elke 6 maanden wordt een drinkwatermonster opgestuurd.

Blok 1:

Varkensbedrijven

Het merendeel van onderstaande testen wordt met een Multiplexed ELISA uitgevoerd, waardoor de efficiëntie, snelheid en prijs gunstig worden beïnvloed. Bovendien kan met een relatief klein bloedmonster worden volstaan. De dierziekten die deel uitmaken van de Pig-FMM zijn:

 • PRRSeu
 • PRRSus
 • APP
  • APP 1, 9, 11
  • APP 2
  • APP 3, 8, 15
  • APP 4, 7
  • APP 5A, 5B
  • APP 6
  • APP 10
  • APP 12
  • APP 13
 • Hyopneumoniae
 • PCV-2
 • SIV (Type A)
 • Brachyspira
 • Lawsonia
 • Salmonella (B, C1, D)
 • HPS

 

BeterVee heeft een aantal in-house PCR’s ontwikkeld waarmee het veldvirus van PRRS kan worden onderscheiden van vaccinatiestammen.

PCR: Suvaxyn/ Unistrain/ Ingelvac-EU en Porcilis
PCR: PRRS-1/PRRS-2

Blok 2: Voer ik goed?

ELDC heeft meetprotocollen ontwikkeld die op hetzelfde bloedmonster als in blok 1 specifiek de concentraties van Se4+, Mg2+, (Cu2+), Zn2+, PO43-/P, Ca2+ en I meten.

Voor elk van de mineralen die onder een bepaalde kritische waarde zijn kan ELDC een mineralenmix leveren/adviseren die aan het voer of drinkwater toegevoegd, zorgen voor een snel herstel naar de normaalwaarden.

De staat van Blok 2 zegt iets over de weerstand van de dieren.

Blok 3: Voeropslag goed?

Blok 3 meet de kwaliteit van het opgeslagen voer. De aanwezigheid van toxine T-2/HT-2 in de bloedmonsters uit blok 1 en 2 zegt iets over de slechte bacteriologische kwaliteit van het opgeslagen voer of de toegevoegde additieven.

Blok 4:

Toepassen van testen die de kwaliteit van het te insemineren sperma meten, of die de ovulatie voorspellen ondersteunt de efficiëntie van de inseminatie.
De CQC voorspelt de kwaliteit van de fokzeug voor een volgende worp.

Blok 5:

In dit blok worden procedures gebruikt die de kwaliteit van het drinkwater chemisch en bacteriologisch bepalen. Ook worden de niveaus van de sporenelementen gemeten.

Loading spinner